ACİL DURUMDA SADECE 112

Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için (yangın, sağlık, güvenlik-asayiş) hâlihazırda farklı hizmet numaraları kullanılmaktadır. Birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara (112) altında toplanmasını sağlamak üzere 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulum çalışmaları Bakanlığımız koordinesinde yürütülmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezi Sisteminin Amacı

Acil çağrı merkezinde; sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerin aynı mekânda olduğu ve koordinasyon imkânı sağlayan co-location modeli tercih edilmiş ve çalışmalar buna göre yapılandırılmıştır. Bu modelde çağrının alınması, olayların takip ve koordinasyonu aynı salon içerisinde bulunan görevliler tarafından yerine getirilmektedir. 112 acil çağrı merkezi sisteminin iki temel amacı vardır;
Acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri,
Acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmaları.

Yapılan Çalışmalar

112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında çalışmalara öncelikle pilot iller olarak belirlenen Antalya ve Isparta’da başlanmış ve bu iki ilde çağrı merkezleri 2009 yılında hizmete açılmıştır. Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında 70 ilimizde 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçirilmiştir.
13 ilimizde (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Giresun, İstanbul (Yeni Bina), Kahramanmaraş (Yeni Bina), Rize, Siirt, Sinop, Şırnak ve Tekirdağ) donanım kurulum çalışmaları devam etmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin İdari Yapılanması

Türkiye’nin idari yapısı göz önüne alınarak 81 ilde tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde 112 acil çağrı merkezleri kurulacaktır. Valilikler bünyesinde kurulacak olan 112 acil çağrı merkezleri, ilgili vali yardımcısının koordinasyon ve sorumluluğunda hizmet verecektir.
Bu kapsamda, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine eklenen “Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması hâlinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü ile ülke genelinde 112 Acil Çağrı Merkezlerinin yasal altyapısı oluşturulmuştur.
Ayrıca 16.05.2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmi Gazete’de “112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sonuç

112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi sayesinde:
Vatandaşların ve ülkemizde bulunan yabancıların acil çağrılar için birden fazla numara bilme zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
Maliyet tasarrufu ve hizmette etkinlik sağlanmıştır.
İlgili kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanmıştır.
Tüm acil çağrılar kayıt altına alınmıştır.
Yabancı dil bilen personel istihdam edilmek suretiyle yabancıların hizmetten yararlanması mümkün hale gelmiştir.
İller arasında uygulama birliği sağlanmıştır.
Çağrı merkezlerinde kullanılan teknik sistemin tüm illerde aynı standart ve kalitede olması sağlanmıştır,
Çağrı merkezlerinde kullanılan coğrafi bilgi sistemleri sayesinde olay mahallinin tespiti kolaylaşmıştır,
Araç takip sistemi sayesinde araç ve ekiplerin sevk ve idaresi daha verimli hale gelmiştir,
Çağrıların karşılanmasından, ekiplerin olay yerine ulaşmasına kadar tüm veriler sistemde kaydedildiği için, istatistiksel olarak verimlilik ölçümü yapılabilmektedir,
Uluslararası standartlar ve gelişmelerin takip edilerek ülkemizdeki sisteme entegrasyonu sağlanmıştır.

Haber Detayları

  • Tarih: 08.06.2021

İLGİLİ RESİMLER