Aynalı ( Fırkatan ) Kilisesi

Aynalı ( Fırkatan ) Kilisesi

10. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Adı Theotokos Hagios Georgeosloannes kilisesidir. Zengin konuları içeren duvar süslemeleri, İsa, Meryem ve St. Georgeos'un yaşamı ile ilgili sahneleri canlandırmaktadır. Hagios Eustethios ve Hagios Daniel şapelleri birbirlerine oldukça yakın iki yapıdır. Mezar ve dua bölümleri görülmeye değer. Yapılar 10-11. yüzyıla tarihlenmektedir. Aynalı kilise olarak bilinen yapı duvarları geometrik örneklere sahip freskler ile bezelidir. Kapadokya bölgesinin gizemli yerlerinden biridir Aynalı Kilise. Kilisenin ibadethanesine ulaşılabilmek için 3 ayrı tünelden geçilmek zorunda, tüneller ve kilise tamamen taştan oyma şeklinde yapılmıştır.