2024 Yılında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Açılacak Kadrolara İlişkin Duyuru

2024 Yılında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Açılacak Kadrolara İlişkin Duyuru

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Miidürlüğü'nün 02-01-2024 tarihli ve E.8348753 sayılı yazısı gereğince 2024 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan kurumumuz personeline yönelik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapılması uygun görülmüştür.

İlan metni için tıklayınız.