FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fen İşleri Müdürlüğü

 • Belediyemizin imar mevzuatı gereğince yerine getirmesi gereken Belediye ve Mücavir alan içersindeki alanların, halihazır haritalarını yapmak ve yaptırmak,
 • Belediye ve Mücavir Alan içindeki alanlarda, hedeflenen genel gelişime uygun olarak imar planları yapmak veya yaptırmak,
 • İmar Planlarını uygulamak,
 • Her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek,
 • Her türlü yapıyı inşaat aşamalarında denetlemek,
 • Her türlü yapı projeleri - planları üretmek,
 • Cadde, sokak, hane numara ve isimlendirme hizmetleri yürütmek,
 • Belediyece yapılacak veya yaptırılacak her türlü inşaat işleri ile bordür, tretuvar yapımı, ve bunun gibi imalatların yapımı ve denetimini yapmak,
 • Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerini yapmak,
 • Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası, yeni yol açılması, düzenlenmesi bakım ve onarım işlerini yapmak,
 • Arazi su kanallarını kontrol etmek ve düzenlemek ile görevlidir.