MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM AMİRLİĞİ

Makine İkmal Bakım ve Onarım Amirliği

  • Belediyeye ait tüm makine ve techizatın genel bakım onarım ve yenileme işlerinin bizzat kontrol ve takibini yapmak,
  • Yeni alınması gerekli tüm makine ve teçhizatın tespitini yapmak,
  • Logar ızgarası, korkuluk imal etmek, diğer müdürlüklerin yapılması gerekli görülen imalatlarını yapmak,
  • Eskiyen ekonomik ömrünü dolduran tüm araç ve iş makina ve techizatın kayıtlardan düşülmesi ile ilgili gerekli prosüdürü yerine getirmek,
  • Araç ve iş makinaların trafik tescil, plaka, vize vb gibi tüm resmi işlerini takip etmek,
  • Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm park ,havuz orta refüj ve buna benzer yerlerdeki aydınlatma ve enerji ile ilgili tüm teknik işleri tamir bakım, yenileme ve yapma işlemini takip etmek,
  • Elektrik ve enerjinin bulunduğu alanlarda tehlike arz edebilecek yerler ile ilgili gerekli önlemleri almak, yönlendirme ve levhalarını takar koruma bantlarını oluşturmak,
  • Belediye ye ait tüm aydınlatma ve enerji kullanılan yerler ile ilgili saat ve panoların bakım ve tetkiklerini yapmak,
  • Belediyeye ait bina ve tesislerdeki ahşap işlerini,mevcut olanların bakımını yapmak ile görevlidir.