MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

  • Bütçesinin hazırlanması,
  • Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi,
  • Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi,
  • Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili,
  • Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması,
  • Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi işlerini yürütmektedir.