YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürlüğü

  • Genel evrak kayıt ve dağıtımı,
  • Kurumsal yazışmaların yapılması,
  • Meclis ve Encümen Kararlarının kayıt altına alınması,
  • Personel ve Özlük İşleri hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Özel Kalem hizmetlerinin yürütülmesi işlerini yürütmektedir.