ZABITA AMİRLİĞİ

Zabıta Amirliği

  • Kasabamızın ana caddeleri, bulvarları ve meydanlarında düzen, sağlık ve huzurun korunmasını sağlamak,
  • Vatandaşın şikayetlerini takip ederek, şikayet hakkında tutanak tutmakta ve gerekli işlemleri yapmak,
  • Belediye uyarı ve yasaklarına uymayan kişiler ve işyerleri hakkında mevzuatta belirtilen para cezalarını uygulanmak,
  • Kasabamızda faaliyet gösteren işyerlerini ilgili mevzuatlara uygun olarak ruhsatlandırmak,
  • Umumi yerlerin temizlik ve intizamını kontrol etmek,
  • Hizmet erbabının sağlık yönünden kontrolü,
  • İlçemizde bulunan umuma mahsus yerlerle, gıda maddesi satışı yapan işyerleri öncelikli olmak üzere, tüm işyerlerinde devamlı olarak denetim ve kontrolleri yapmak,
  • Cadde ve sokaklarda gelişi güzel çöp çıkartılmaması hususunda gerekli ilanlar yapılarak uymayanları ikaz etmek,
  • Ayar ve ölçüler kanununa göre işlem yapmak,
  • Belediye gelir kanununa göre izinsiz ve uygunsuz işgalleri engellemek ile görevlidir.