Azize Nino Kilisesi

Azize Nino Kilisesi, bu ismi içinde bulunduğu sokaktan almaktadır. Yanına sonradan yapılmış bir odanın bulunduğu kilise Piramidal bir kaya içerisine oyularak iki katlı yapılmıştır. İkinci kat muhtemelen sığınak görevi görmektedir.

Mimarisi

Azize Ninonun Kilisesi’nin mimarisi serbest “Yunan Haçı” plânlıdır. Merkez kubbesinin oval üst kısmı delinmiş, ahşapla kapatılmıştır. Kiliseye giriş haçın güney kolundan sonradan açıldığı anlaşılan kapıdan yapılmaktadır. Tek apsisli olup, apsis at nalı şeklindedir.

Kilisenin iç süslemesi

Kilisenin kubbesinde Hz. İsa ve Hz. Meryem, iki baş melek arasında dua eder pozisyonda görülür. Kilisenin batı duvarında imparator kıyafetli baş melek büyük boyda, kuzey duvarda, çok silik olsada, muhtemelen Deissis sahnesi resmedilmiştir.

Kilisenin batı duvarına resmedilen imparator kıyafetli iki baş melekten sağda olanın Rafael, solda olanı ise Uriel olduğu altında bulunan yazılardan anlaşılmaktadır.