Sütunlu Kilise

Sütunlu Kilise; Ortahisar kasabasının 3 km. kuzeyinde, “Mısır Ören Deresi” adıyla anılan vadinin sonundadır.

Kilise 8.90 m. uzunluk, 6.50 m. eninde haç plânlıdır. Kubbesinde dört melek için yapılmış nişler vardır. Sade kırmızı renkle çizilmiş geometrik figürler dışında resim bulunmamaktadır. Kilisenin sunak kısmında kabartma olarak bırakılmış, “Betlehem” sütunları ile değişik bir yapı tarzıdır.

Bu kilisenin civarında yerleşim yerleri, mezarlık şapeli ve diğer yapıların bulunması buranın da bir manastır kilisesi olduğunu düşündürmektedir. Göreme civarındaki kiliselerle benzerliği bulunmakla birlikte, yapının işçiliğinde gösterilen özen, bu kiliseyi diğerlerinden ayırır.