ZABITA Amirliği

Kasabamızın ana caddeleri, bulvarları ve meydanlarında düzen, sağlık ve huzurun korunmasını sağlamak,

Vatandaşın şikayetlerini takip ederek, şikayet hakkında tutanak tutmakta ve gerekli işlemleri yapmak,

Belediye uyarı ve yasaklarına uymayan kişiler ve işyerleri hakkında mevzuatta belirtilen para cezalarını uygulanmak,

Kasabamızda faaliyet gösteren işyerlerini ilgili mevzuatlara uygun olarak ruhsatlandırmak,

Umumi yerlerin temizlik ve intizamını kontrol etmek,

Hizmet erbabının sağlık yönünden kontrolü,

İlçemizde bulunan umuma mahsus yerlerle, gıda maddesi satışı yapan işyerleri öncelikli olmak üzere, tüm işyerlerinde devamlı olarak denetim ve kontrolleri yapmak,

Cadde ve sokaklarda gelişi güzel çöp çıkartılmaması hususunda gerekli ilanlar yapılarak uymayanları ikaz etmek,

Ayar ve ölçüler kanununa göre işlem yapmak,

Belediye gelir kanununa göre izinsiz ve uygunsuz işgalleri engellemek ile görevlidir.