ishak kalesi

Ortahisar’ın ikinci büyük kalesi olan İshak kalesi, kuzeyinden 39 m. Güney cepheden 54 m. yüksekliktedir. Araştırmacılar Bizans döneminin sonlarına tarihlemektedir. (M.S. 10 – 11 yy.)

Fatih Sultan Mehmed’in ordu komutanlarından olan İshak Paşa, Kilikya üzerine ordusuyla yürürken bir müddet bu kaleyi komuta merkezi olarak kullanmıştır. (M.S. 1470)

İshak Paşa’ ya izafe edilerek İshak Kalesi denilmektedir. İki kale arasında yeraltından bir tünel olduğu rivayet edilmektedir.

Kasaba bu iki kale arasına yayılarak gelişme göstermiş olması, mesken edilmek için yapılan bu gelişme esnasında, kayaya oyulan mekânlar belki de var olan tüneli ortadan kaldırmıştır.

1965 Yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Teknik ve İnceleme Heyeti tarafından Ortahisar ve çevresinde yaptıkları uzun süreli çalışma sırasında da iki kale arasında tünel, o zamanda gündeme gelmiş ancak yapılan araştırmadan olumlu bir sonuç elde edilememiştir.