Ortahisar Kalesi

Ortahisar’ın ortasında bulunan kale dünyada ilk çok katlı yerleşim yerlerindendir. Hitit döneminde tarihi İpek Yolu kervanlarına sığınak ve barınak sağlamış bir yerdir. Bu dev Peribacası kale ilk kez Hititler tarafından oyulmuş. Sonraki dönemlerde inkişaf ettirilerek daha yükseklere doğru yeni katlar oyulup, ilaveler yapılmış. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar tarafından günümüze kadar kullanıla gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmed’in ordu komutanlarından İshak PAŞA 1470 yılında ordusuyla birlikte Kilikya üzerine yürürken, Başhisar, Ortahisar, Uçhisar ve Niğde kalelerini zaptederek Karamanoğulları Beyliğine son vererek Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. 1916 yılında belediyelik olan kasaba Osmanlı hâkimiyetinin sona ermesine kadar (1923) devam etmiş.

Bu tarihten sonra Türkiye Cumhuriyetinin bir kasabası olarak ebedi kimliğine kavuşmuştur. 1200 rakımlı bir yüksekte bulunan kasabanın ortasında bulunan kalesi Kuzey cephesinden 85 m.dir. Güney cephesinden 120 m.dir. Çevresi ile dünya doğal güzellik harikalarından sayılan kanyonlar ve bunu oluşturan dereler ve vadilerle çevrilidir.

Nevşehir’ Ürgüp ilçesine bağlı en büyük ve en eski kasabası olan Ortahisar, Ürgüp – Nevşehir yolu üzerinde kurulmuş olup, Göreme Harabeleri’nin 2 km yanındadır. Başhisar (Ürgüp) - Uçhisar arasında olması nedeniyle Ortahisar denilmiştir. Kasaba Lale devrinden önce Ürgüp ile birlikte Niğde’ ye bağlanmış, 1935 yılında Kayseri’ ye 20.07.1954 yılında, Nevşehir’ in il olmasıyla birlikte bu ile bağlanmıştır. Ürgüp’ e 6 km, Nevşehir’ e 15 km, Kayseri’ ye 90 km, Ankara’ ya 270 km. uzaklıktadır.