Mali Hizmetler

Bütçesinin hazırlanması,

Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi,

Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi,

Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili,

Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması,

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi işlerini yürütmektedir.